Inzet

Het Cavalerie Ere-Escorte kan op verzoek van de Commandant Landstrijdkrachten -naast de opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag- worden ingezet bij voorkomende ceremoniële taken, zoals de Koninklijke Inhuldiging, koninklijke huwelijken of koninklijke bijzettingen. Maar ook de bereden inzet tijdens ceremoniën van het Wapen der Cavalerie behoort tot haar doelstellingen. De ruiters, voortkomend uit alle cavalerieregimenten van de Koninklijke Landmacht en voor een groot deel bestaande uit reservisten, oefenen onder leiding van een groep instructeurs gedurende het jaar in escorteverband. Tevens worden er lessen gegeven, waaronder sabelexercitie, het onderhoud van het harnachement (zoals zadel en hoofdstel) en de verzorging van het paard. Voor zij worden toegelaten tot het Ere-Escorte leggen de ruiters o.a. het examen Militair Ruiterbewijs en de Defensie Conditieproef af.

De paarden voor dit escorte zijn voornamelijk afkomstig van de ruiters zelf of van particulieren. Tijdens de over het land gespreide oefendagen worden onder toezicht van paardenartsen en hoefsmeden ook nieuw aangeboden paarden op hun geschiktheid om in escorteverband te rijden getoetst en getraind. Teneinde de geoefendheid op peil te kunnen houden, hebben de diverse trainingsbijeenkomsten van (delen uit) de eenheid tijdens de afgelopen maanden steeds onder het regime van de RIVM-richtlijnen doorgang gevonden. Dit zal zolang deze richtlijnen gelden ook het geval zijn voor komende samenkomsten.