Algemene informatie

Het Cavalerie Ere-Escorte is destijds door particulier initiatief (de Stichting Cavalerie Ere-Escorte) in het leven geroepen en is inmiddels een officiële militaire eenheid binnen de Koninklijke Landmacht. De samenwerking tussen de Stichting en het Commando Landstrijdkrachten is geregeld in een zogeheten convenant met de Staat der Nederlanden. Krachtens dit convenant is de commandant verantwoordelijk voor voldoende personeel, opleiding, getrainde paarden en ruiters, de ceremoniële uitrusting en de bedrijfsvoering.

Het bestuur van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte heeft een ondersteunende en faciliterende rol en is de bewaarder van de tradities. Zij voelt zich daarin aangemoedigd door onder meer het Koninklijk Besluit van 17 maart 1815 over “Bepalingen omtrent de Groote Ceremoniën”. Daarin zijn onder meer de escortetaken tijdens de toen nog geheten “dubbelde vergadering der Staten-Generaal” vastgelegd voor een “kommando kavalerie” en een “detachement kavalerie”, als enige aan de Koninklijke stoet deelnemende militaire eenheden.

Het Cavalerie Ere-Escorte vertegenwoordigt in vele opzichten een uniek stuk militaire traditie. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd de Koningin tijdens de rijtoer op Prinsjesdag geëscorteerd door het Ere-Escorte, geformeerd uit het in Den Haag gelegerde 3e Halfregiment Huzaren, ook wel de “Rode Huzaren” genoemd vanwege het ceremonieel tenue (de attila) met rode tressen.

Tijdens het huwelijk van H.K.H. prinses Beatrix met jonkheer Claus von Amsberg in 1966 reed het Cavalerie Ere-Escorte voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer als officieel Koninklijk Escorte uit. In 1972 werd de traditie van het Cavalerie Ere-Escorte op Prinsjesdag in ere hersteld.

Op 2 februari 2002 escorteerde het Cavalerie Ere-Escorte Z.K.H. prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta op hun huwelijksdag in Amsterdam. Ook voerde het Cavalerie Ere-Escorte haar ceremoniële taken uit op de dag van de bijzettingen van achtereenvolgens Z.K.H. prins Claus in 2002, alsmede van H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard, beide in 2004, en tijdens de Inhulding van Z.M. koning Willem-Alexander in 2013.