Ceremonieel Tenue

Het ceremonieel tenue van het Cavalerie Ere-Escorte is in feite het huzarenuniform dat in 1867 is vastgesteld. Kenmerkend voor het uniform zijn de attila en de kolbak, die beide zijn afgeleid van Hongaarse uniformdelen.

Het Ceremonieel Tenue (CT) is als volgt samengesteld:

- kolbak
- attila
- pijnappelsnoer
- koordsjerp
- rijbroek
- rijlaarzen met sporen
- witte handschoenen
- sabel met sabeltas
- zilveren giberne voor officieren.

 

Paarden van het Cavalerie Ere-Escorte

De Koninklijke Landmacht heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geen paarden meer. Om die reden werkt het Cavalerie Ere-Escorte uitsluitend met eigen paarden van haar escorteurs en met paarden, die beschikbaar worden gesteld door particulieren. De paarden moeten uiteraard voldoen aan eisen ten aanzien van stokmaat (hoogte), kleur en temperament. Particulieren die een paard ter beschikking stellen, doen dit in de wetenschap dat de paarden goed worden verzorgd en professioneel gereden worden, en omdat men er een eer in stelt dat het paard op Prinsjesdag Z.M. de Koning begeleidt. De paarden staan onder permanente controle van deskundige paardenartsen en zijn uiteraard door het Cavalerie Ere-Escorte verzekerd tegen eventuele ongevallen. Na afloop van Prinsjesdag krijgen de eigenaren van de paarden een stalplaquette, uitgevoerd in messing, om thuis in ‘op stal’ te bevestigen.

 

Commandanten & Staf

- Eskadronscommandant: Majoor der Huzaren S.B. Saton
- Plaatsvervangend Eskadronscommandant: Ritmeester (R) der Huzaren R.A. van den Berg
- Eskadronsopperwachtmeester: Opperwachtmeester-instructeur der Cavalerie A.C. Kat
- Commandant Standaardwacht: Eerste luitenant (R) der Huzaren ir. A.J.G. Olthof
- Commandant Eerste Peloton: Eerste luitenant (R) der Huzaren T.M. Hopman
- Commandant Tweede Peloton: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs. T.J. Sloot
- Commandant Ondersteuningspeloton: Majoor (R) der Huzaren drs. J. Koster

- Veterinair: Ritmeester (R) der Huzaren drs. G. Kampman
- Beheerder: 
Opperwachtmeester-instructeur (R) der Cavalerie E.W. Raangs

Instructeurs

- Eerste luitenant (R) der Huzaren T.M. Hopman
- Opperwachtmeester-instructeur (R) der Cavalerie mr. M.E. Bentum
- Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie A.J.J. de Jong
- Wachtmeester (R) der Cavalerie C.B.A. van Ulden

Bestuur

- Voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie bd H. Morsink
- Vicevoorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie N.W. Tak
- Vicevoorzitter: Kolonel der Cavalerie drs. H.J. de Jong
- Secretaris: Ritmeester (R) tit der Cavalerie J.G. Vincken
- Penningmeester: Ritmeester (R) der Cavalerie bd drs. W.A. Boonacker

- Ceremonieel, Inkoop & Logistiek: Majoor (R) der Huzaren H.J.P.H. In den Kleef
- Oefendagen: Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd L.J. van der Elst
- Public Relations: E.F. van den Bent
- Juridisch Adviseur: Luitenant-kolonel van de Militair-juridische Dienst bd mr. drs. J.C.H. de Bruijn
- Hoofdofficier toegevoegd: Luitenant-kolonel der Huzaren C.J.C.H. de Haan MA
- Escorteregister: Majoor (R) der Huzaren drs. E.T. Woudenberg