Geen deelname door bereden Cavalerie Ere-Escorte aan Prinsjesdag 2021

In lijn met het door de voorzitter van de Eerste Kamer (mede namens de voorzitter van de Tweede Kamer, de minister van Defensie en de burgemeester van de gemeente Den Haag) met instemming van Z.M. de Koning op 10 augustus 2021  gecommuniceerde besluit  over de -vanwege de Corona-maatregelen ook in 2021 aangepaste- uitvoering van onder meer de ceremoniële onderdelen tijdens Prinsjesdag, zal er opnieuw geen inzet zijn van bereden ere-escortes, waaronder het in totaal 64 paarden en berijders tellende Cavalerie Ere-Escorte. Het zou voor deze bijzondere eenheid van het Commando Landstrijdkrachten*) in omstandigheden zonder beperkingen de 50ste keer na WOII zijn, dat het op Prinsjesdag (een van de Grote Ceremoniën van Staat) het staatshoofd escorteert tijdens de rijtoer. De formatie omvat normaliter de commandogroep, de standaardwacht en twee pelotons escorteurs. 

Ook de traditionele gewenningsoefening op het Soldaat van Oranjestrand ter hoogte van het Kurhaus in Scheveningen en andere publieke activiteiten van en met het bereden deel van het Cavalerie Ere-Escorte in de dagen voorafgaand aan Prinsjesdag, vinden dit jaar geen doorgang.

Teneinde de geoefendheid voor alle vormen van inzet tijdens Grote Ceremoniën van Staat en tijdens officiële ceremoniën van het Wapen der Cavalerie op peil te kunnen houden, hebben de gedurende de jaarlijkse cycli regelmatig te houden  trainingsbijeenkomsten van (delen uit) de eenheid vanaf voorjaar 2020 steeds onder het regime van de RIVM-richtlijnen (en daaruit voortkomende nationale en Defensie-regelgeving) doorgang gevonden en deze zullen ook blijven plaatsvinden. De continuïteit van de te allen tijde gewenste inzetbaarheid wordt hiermee geborgd.

Het Cavalerie Ere-Escorte vertegenwoordigt in vele opzichten een uniek stuk militaire traditie. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd de Koningin tijdens de rijtoer op Prinsjesdag geëscorteerd door een Ere-Escorte geformeerd uit het in Den Haag gelegerde 3e Halfregiment Huzaren, ook wel de “Rode Huzaren” genoemd vanwege hun uitmonstering in het ceremonieel tenue (de attila) met rode tressen. Tijdens het huwelijk van H.K.H. prinses Beatrix met jonkheer Claus von Amsberg in 1966, reed het Cavalerie Ere-Escorte voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer als officieel Koninklijk Escorte uit. In 1972 werd de traditie van het Cavalerie Ere-Escorte op Prinsjesdag in ere hersteld.

Op 2 februari 2002 escorteerde het Cavalerie Ere-Escorte Z.K.H. prins Willem-Alexander
en Máxima Zorreguieta tijdens hun huwelijk in Amsterdam. Ook voerde het Cavalerie Ere-Escorte haar ceremoniële taken uit op de dag van de bijzettingen van Z.K.H. prins Claus in 2002, alsmede H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard, beiden in 2004, en tijdens de Inhuldiging van Z.M. koning Willem-Alexander in 2013.

*) Het Cavalerie Ere-Escorte maakt sinds 20 november 2020 als eenheid effectief deel uit van het nieuw gevormde Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (een samenvoeging van het Regiment Huzaren van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Regiment Huzaren Prins Alexander). Andere onderdelen van het nieuwe regiment zijn het Nederlandse deel van het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon en de Fanfare ‘Bereden Wapens’.

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2021

Vanwege Covid 19-omstandigheden geen vaste data vastgesteld.