Stichting CEE

Een woord van de voorzitter

“In 1948 namen enkele cavaleristen het initiatief om weer bereden bij te dragen aan de grote ceremoniën van staat. Zo ontstond de Stichting Cavalerie Ere-escorte. Toen in 1999 het Cavalerie Ere-escorte als reserve-eenheid van de Koninklijke Landmacht werd opgericht en Defensie zelf verantwoordelijk werd voor het activeren van de eenheid en de uitvoeringen paste de stichting zich aan. Haar taak richtte zich steeds meer op traditie handhaving en saamhorigheid. Daarnaast ondersteunt de stichting het CEE bij het beoordelen van de paarden van particulieren die gebruikt worden bij de uitvoering. We ondersteunen het CEE in woord en daad.

Na mijn periode aan het Hof was het een logische stap om voorzitter van deze mooie stichting te worden en zo een bijdrage te blijven leveren aan de ceremoniën ter ondersteuning van onze vorst.”

Voorzitter Stichting Cavalerie Ere-escorte

H. Morsink

Generaal-majoor der cavalerie b.d.

Adjudant-generaal van ZM de Koning b.d.

Over Stichting Cavalerie Ere-escorte

De Stichting Cavalerie Ere-escorte is in 1966 opgericht op particulier initiatief van beroeps- en reserveofficieren, met als doel om de voortzetting te bevorderen van de tradities van het Wapen der Cavalerie op het gebied van bereden Ere-escortes zoals die tot 1940 werden uitgevoerd. De eerste naoorlogse uitvoeringen vonden (naast de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana in 1948) plaats in 1966 en 1967, bij de huwelijken van Prinses Beatrix met jhr. Claus von Amsberg en Prinses Margriet met mr. Pieter van Vollenhoven. Sinds 1972 wordt de koets weer jaarlijks door het CEE geëscorteerd op Prinsjesdag.

Op 1 augustus 1999 kreeg het Cavalerie Ere-escorte de status van reservisteneenheid binnen de Koninklijke Landmacht. Een overeenkomst met de Nederlandse staat bepaalde dat de stichting verantwoordelijk bleef voor de ruiters, paarden, en het beheer van de uitrusting. Defensie nam de taak op zich om de eenheid te activeren en de escortes uit te voeren. Sindsdien heeft Defensie een grotere rol gekregen in deze samenwerking, terwijl de stichting zich concentreert op het ondersteunen van de eenheid en het behouden van de tradities.

De doelen van de stichting zijn:

  1. Het voortzetten van de bereden tradities van de Cavalerie door ondersteuning van het Ere-escorte bij grote staatsceremonies, beëdigingen en commando-overdrachten, en bij herdenkingen en andere traditionele militaire ceremonies.
  2. Bijdragen aan de operationele capaciteit van het Ere-escorte door het registreren van escorteurs, beheren van militair-hippische uitrusting en het adviseren van de commandant van het Ere-escorte.
  3. Een vangnet bieden voor het geval Defensie tijdelijk geen ondersteuning kan bieden.
  4. Alles wat bijdraagt aan bovengenoemde doelen ondersteunen en bevorderen.

De statuten van de stichting bevatten Koninklijk Besluit No. 20 van 17 maart 1815, dat de richtlijnen vaststelde voor koninklijke ceremonies sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Escorteregister

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het Cavalerie Ere-escorte het Koninklijk Huis begeleid bij diverse grote gelegenheden, waaronder vijf koninklijke huwelijken, twee inhuldigingen, drie bijzettingen, en natuurlijk de jaarlijkse Prinsjesdag, behalve in 2020 en 2021.

De activiteiten en deelnemers van elke escorte worden bijgehouden in het Escorteregister, dat sinds 1981 gepubliceerd wordt.

Het Escorteregister is kosteloos beschikbaar voor alle ruiters, staf- en bestuursleden sinds 1966 die hebben deelgenomen aan een of meer uitvoeringen van het Cavalerie Ere-escorte. Het register kan worden aangevraagd door middel van een e-mail naar register@stcee.nl onder vermelding van uw postadres.