De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Cavalerie Ere-escorte met zorg samengesteld.

Desalniettemin is het mogelijk dat delen van deze informatie onvolledig en/of onjuist zijn. Stichting Cavalerie Ere-escorte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in de inhoud of het functioneren van de website.

Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Cavalerie Ere-escorte.

De Stichting Cavalerie Ere-escorte bewaart als non-profitorganisatie persoonsgegevens van escorteurs die van belang zijn in het kader van haar statutaire doelstelling en in het bijzonder in het kader van het Escorteregister, zoals naam, geslacht, registratienummer, rang, krijgsmachtdeel, deelname-, contact- en bankgegevens.

De grondslag hiervoor ligt in de statutaire doelstelling van de stichting, in het bijzonder om bij te dragen aan de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van het Cavalerie Ere-escorte op het gebied van registratie en onderlinge verbondenheid van escorteurs, en het convenant met de Koninklijke Landmacht, waarin deze statutaire doelstelling is opgenomen.

Toegang tot deze persoonsgegevens hebben alleen bepaalde functionarissen in de uitoefening van hun functie bij de stichting op ‘need to know’-basis. escorteurs hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens; hiertoe kunnen zij contact opnemen via privacy@stcee.nl.

Defensie houdt ook gegevens van escorteurs bij; hiervoor draagt de stichting geen verantwoordelijkheid. De stichting kan op verzoek van Defensie besluiten om gegevens van escorteurs met Defensie te delen. De website www.cee.nl plaatst analytische cookies voor het bijhouden van gebruikersaantallen.

Voor verdere vragen over de wijze waarop de stichting omgaat met persoonsgegevens kan contact worden opgenomen via privacy@stcee.nl.