Geschiedenis

Vorsten hebben zich door de eeuwen heen laten omringen door ere-escortes te paard. In de Middeleeuwen waren dat edellieden in volle wapenuitrusting. Later kwamen daarvoor militaire escortes in de plaats. Sinds de eerste Opening van de Staten-Generaal in 1815 werd de stoet geopend door een commando Cavalerie. Pal achter de staatsiekoets, waarin de Koning was gezeten, reed ter sluiting van de stoet nog een detachement Cavalerie.

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden aan het commando Cavalerie, dat voorop reed, de standaardwacht met standaard en het bereden muziekkorps van het 3e Halfregiment Huzaren toegevoegd. Aangezien de Cavalerie na de Tweede Wereldoorlog niet meer over paarden beschikte, werd er gekozen voor een Ere-Escorte door de Rijkspolitie.

Bij het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana en Bernhard prins van Lippe-Biesterfeld op 7 januari 1937, reden er zestien Cavalerie officieren achter de Gouden Koets. Bij de rijtoer in Amsterdam na de inhuldiging van H.M. koningin Juliana in 1948 werd de Crème Calèche eveneens begeleid door een ere-escorte van officieren, ditmaal afkomstig van de Cavalerie, de Rijdende Artillerie en de Veldartillerie. In 1950 werd door de reserve-kolonel der Huzaren jonkheer P. Six een fonds gesticht, met als doel de uniformering van een toekomstig ere-escorte van de Cavalerie. Toch zou het nog tot het huwelijk van H.K.H. prinses Beatrix en jonkheer Claus von Amsberg in 1966 duren, voordat er van het Cavalerie Ere-Escorte sprake was. In dat jaar reed er een ere-escorte bestaande uit 2 pelotons officieren en reserveofficieren van de Cavalerie voor en achter de Gouden Koets mee in de trouwstoet naar het Stadhuis en aansluitend naar de Westerkerk. Op 25 november 1966 werd de Stichting Cavalerie Ere-Escortes (de s zou later verdwijnen) opgericht door kolonel der Huzaren R.O. van Manen,  luitenant-kolonel der Huzaren N.J. Broertjes en majoor jonkheer A. van der Goes. Doel was “… de voortzetting te bevorderen van de tradities van het Wapen der Cavalerie op het gebied van bereden ere-escortes ten behoeve of op wens van H.M. de Koningin of andere leden van het Koninklijk Huis”.