Instroom nieuwe escorteurs tijdens oefening Basic Hussar

Begin 2024 is wederom een nieuwe lichting ruiters en ondersteunend personeel het Cavalerie Ere-escorte ingestroomd. Om ook in de toekomst inzetbaar te zijn, heeft het escorte behoefte aan nieuw personeel. De achtergrond van de nieuwe ruiters is zeer divers: onder hen niet alleen nieuwe collega’s zonder een verdere militaire achtergrond, maar ook collega’s van andere wapens en dienstvakken, en zelfs van andere operationale commando’s zoals de Luchtmacht.

Het Cavalerie Ere-escorte is van oudsher een Wapen met een breed palet aan gebruiken en tradities, die teruggaan tot enkele honderden jaren geleden. Tijdens de oefening “Basic Hussar” op vrijdag 19 april j.l., hebben de nieuwe collega’s kennis gemaakt met deze geschiedenis en tradities. Onderwerpen die aan bod kwamen waren niet alleen theoretisch van aard maar er werd ook aandacht besteed aan het zelfstandig de ceremoniële optoming van het paard in elkaar zetten, het rijden van formaties te paard en werd er afgesloten met het aanleren van de Huzarenmars en het Boreellied.

Geheel in Cavaleriestijl werd de oefening afgesloten met een diner waarbij ook onze commandant, Lkol Wygman, aansloot.

De cavaleriefamilie is weer gegroeid met een aantal enthousiaste nieuwe collega’s!

Ritm Robin van Neutegem

Commandant 3PEL / Depotpeloton

Wilt u zich ook aanmelden als ruiter? Dan kunt u een mail sturen naar depotpeloton@cee.nl.