Northern Hussar: een veelzijdige oefendag!

Tijdens de derde oefendag van het jaar bij Manege RCA in Appelscha was de opkomst groot. Het weer was uitstekend en er stond een veelzijdige oefening op het programma. De ruiters startten met het rijden van pelotonsformaties in de rijbaan. Vervolgens werd in groepen van 6 buiten een parcoursje in verlichte zit gereden met een paar sprongetjes en een slalom om de balans en rijvaardigheid van de ruiters te oefenen.

Daarna stapte de hele groep door de waterbak, die door de regen van de afgelopen dagen goed vol zat.

Onze dierenartsen waren ook aanwezig en gaven informatie over hoe de paarden tijdens Prinsjesdag het best verzorgd kunnen worden.

Tijdens het appèl werden een medaille voor trouwe dienst en een tevredenheidsbetuiging uitgereikt. Ook werden de 3 huzaren die onlangs de Algemene Militaire Opleiding behaalden bevorderd tot Huzaar der tweede klasse. Gefeliciteerd!

Het CEE bedankt team RCA en zijn vrijwilligers voor de geweldige organisatie, en de paardeneigenaren die met hun paard speciaal naar Appelscha zijn gekomen.

We zien uit naar de volgende editie.

Instroom nieuwe escorteurs tijdens oefening Basic Hussar

Begin 2024 is wederom een nieuwe lichting ruiters en ondersteunend personeel het Cavalerie Ere-escorte ingestroomd. Om ook in de toekomst inzetbaar te zijn, heeft het escorte behoefte aan nieuw personeel. De achtergrond van de nieuwe ruiters is zeer divers: onder hen niet alleen nieuwe collega’s zonder een verdere militaire achtergrond, maar ook collega’s van andere wapens en dienstvakken, en zelfs van andere operationale commando’s zoals de Luchtmacht.

Het Cavalerie Ere-escorte is van oudsher een Wapen met een breed palet aan gebruiken en tradities, die teruggaan tot enkele honderden jaren geleden. Tijdens de oefening “Basic Hussar” op vrijdag 19 april j.l., hebben de nieuwe collega’s kennis gemaakt met deze geschiedenis en tradities. Onderwerpen die aan bod kwamen waren niet alleen theoretisch van aard maar er werd ook aandacht besteed aan het zelfstandig de ceremoniële optoming van het paard in elkaar zetten, het rijden van formaties te paard en werd er afgesloten met het aanleren van de Huzarenmars en het Boreellied.

Geheel in Cavaleriestijl werd de oefening afgesloten met een diner waarbij ook onze commandant, Lkol Wygman, aansloot.

De cavaleriefamilie is weer gegroeid met een aantal enthousiaste nieuwe collega’s!

Ritm Robin van Neutegem

Commandant 3PEL / Depotpeloton

Wilt u zich ook aanmelden als ruiter? Dan kunt u een mail sturen naar depotpeloton@cee.nl.

Oefendag op het strand van Egmond: Beach Hussar

Gisteren vond de tweede oefendag van het jaar plaats op het strand van Egmond. De harde wind voegde een extra dimensie toe aan de oefening. Na afloop van het oefenmoment was er in de rijhal van Manege Groot gelegenheid tot het maken van een eskadronsfoto. Tijdens het eindappel kreeg de Ritmeester Joost L. zijn medaille voor 15 jaar trouwe dienst: het Jeneverkruis opgespeld en hield onze dierenarts Ritmeester Gerrit K. een informatief praatje over dierenwelzijn bij het CEE.

De eerste oefening van het jaar: First Hussar

Vandaag was de eerste oefendag van het jaar. De dag vond plaats bij Any Dale Hippique in Muiderberg. Tijdens de oefendag stond de individuele rijvaardigheid centraal. Ook werd er aandacht besteed aan Zelf Hulp Kameraden Hulp (ZHKH).

  • Individuele rijvaardigheid
  • ZHKH (ZelfHulpKameradenHulp)
  • Gewenning nieuwe paarden

We kijken terug op een mooie oefendag. Op naar de volgende!